dievas

diẽvas sm. (4) 1. mit. viena iš aukščiausių esybių, turinčių galios žmogui ir gamtai: Ne dievai yra sukūrę žmones, bet patys žmonės yra susikūrę dievus . Didieji įvairių tautų senoviniai dievai – Dzeusas, Jupiteris, Toras, Perkūnas, buvo susidarę, suasmeninant patį įspūdingiausią visų atmosferos reiškinių – griaustinį sp. Paskum ant jo (Puntuko) lietuviai dovanas kūrenę, kad juos dievai apsaugo ir dengia, ir peni A.Baran. Idant tūlų dievų̃ vieton vieno negarbintų DP253. Šoko ant ardų visas drebėdamas ir visais dievais gindamas BsPII328. Dievalis barasi (perkūnas griaudžia) Prk. | Dievu jo yra rublius, o aniolais – kapeikos A1884,189. Kožnas savo diẽvą turi (savo įsitikinimus) Nmč. Kam man svetimų dievų, kad man užtenka savų (kam man žento, kad turiu sūnų) Lp. Kad tave dievai – jau vyrai pusryčio parėjo! Grž. Gražybė, kad tave dievai mylėtų, net akį veria! Vaižg. Sveikata tai eik ana kur dievuosna (prasta)! Str. 2. stabas: Sidabrinų ir auksinų dievų jūs nedarykiat BB2Moz20,23. Senų senovėje dievadirbys buvo žmogus, kursai mokėdavo dirbti dievaičius arba dievus K.Būg. Mano senolis dievelius dirbo Vkš. Žemaičiai savo anuos šventuosius, ant kryžiaus statomuosius, net dievaliais vadiną K.Būg. ^ Stovi kaip dievelis Vkš. Turbūt stiklo dievą pabučiavai (girtas)? Rmš.bet koks religinio kulto daiktas: Ką čia bučiuoji kaip kokius dievùs (poterius) An. Dievuliùs (škaplierius, medalikėlius) visus išpuduliavo (išmetė, išdrabstė) Gs.
◊ dievaĩ (ko) nemãtę tesižinai: Dievaĩ nematę, tegul sau eina! Kur. Nugi tesižino, dievai jo nematę Ln.
dievaĩ su (kuo) tesižinai: Dievai su ja, jau ji tokio būdo .
dievaĩ žìno nežinia: Sėdžiu klasėje prie savo staliuko, o mintimis klajoju dievai žino kur . Kvepia ajerais, kmynais, asiūkliais ir dar dievai žino kuo .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • dievas — diẽvas dkt. Grai̇̃kų dievai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dievas — Diẽvas sm. sing. (4) bažn. visagalė esybė, visatos kūrėjas ir valdovas: Dievo namai (bažnyčia) B. Dievas davė raibas plunksnas ir gražų balselį DvD165. Miela saulyte, Dievo dukryte, kur taip ilgai užtrukai? RD78. Prašau Dieviep, kad numirtau Lz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Dievas — Lithuanian Dievas, Latvian Dievs, Prussian Deywis, Yotvingian Deivas[1][2] was the supreme god in the Baltic mythology and one of the most important deities together with Perkūnas. Dievas is a direct successor of the Proto Indo European supreme… …   Wikipedia

  • Dievas — Uckapirmos (eigentlich Occopirmus, Ockopirmus u. a.) kommt sporadisch in alten Quellen ab 1530 vor. Er wird als Himmelsgottheit bezeichnet. Der Name lässt sich möglicherweise als prussisch für der Allererste lesen (daher die nichtbelegte… …   Deutsch Wikipedia

  • žmogus — žmogùs sm. (4) KBII106, K, K.Būg, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, žmõgus (2) Snt, Grš, Rdn, Eig; SD118, SD36, KlC31, SC13, R, R254, MŽ339, Sut, N, LL18, BzB342, žmogỹs (4) LzŽ, žmuõ DP459; CI1051, Q294, Lex53, KlG55, KlM58,184, Sut, žmuõj Lz; gen. sing.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velnias — sm. (3) KBII54, K, FrnW, RŽ, DŽ, NdŽ 1. LEXXXIII334 mit. žemės ir požemio dievaitis, kipšas, pinčiukas: Mūsų mitologijoje velnias pagrobia Aušrinę sp. Pikulas buvęs senas, žilas vyriškis su ilga žila barzda, mirtinai blyškios spalvos, apsisiautęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutverti — 1 sutverti, sùtveria, sutvėrė tr. KI312, K, Rtr, KŽ; N, M, L 1. padaryti, pastatyti (tvorą), užtverti: Ieškojau iš jų vyro, kuris padarytų aba sutvertų tvorą SPI128 129. 2. žr. 1 aptverti 1: Gegužinė vasarą būs lauke, sutvers beržais kame Lpl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • List of Lithuanian gods — The list of Lithuanian gods is reconstructed based on scarce written sources and late folklore. Lithuania converted to Christianity in 1387, but elements of the Lithuanian mythology survived into the 19th century. Earliest written sources,… …   Wikipedia

  • žadėti — žadėti, žãda (žãdi JV207, žãdžia JV1076), ėjo KBII169, K, Rtr, Š, LVIV678, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ; SD1100, SD342, H, Sut, I, L, LL197 1. tr., intr. R, MŽ manyti ką daryti, ketinti, norėti: Žadė[jo] dar kada ateit Rod. Daryk, kaip tu žadėjęs KBI24.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.